Aluevaalien ABC

Tammikuussa Suomessa käydään aluevaalit. Niissä valitaan uusille hyvinvointialueille valtuustot. Uudellemaalle hyvinvointialueita tulee neljä + Helsingin kaupunki, jossa kaupunginvaltuusto huolehtii hyvinvointialueen päätöksenteosta. Muualla Suomessa hyvinvointialueet ovat saman kokoista, kuin maakunnat.

Olen ollut viimeisen kahdeksan vuotta luomassa Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Ensimmäisen neljä vuotta oli olemassa KUUMA-kuntien yhteinen SOTE-ohjausryhmä, nyt viimeisimmän vaalikauden aikaansaannoksemme Keski-Uudenmaan SOTE-kuntayhtymä eli Keusote. Koko kahdeksan vuotta on johtoajatuksemme ollut valtion SOTE-uudistukseen solahtaminen ja sen helpottaminen.

Eduskunnan hyväksymän SOTE-uudistuksen toimeenpanosäännösten mukaan viimeistään syyskuun alussa uusilla hyvinvointialueilla tulee asettaa nk. valmisteleva toimielin, VATE, joka suunnittelee uuden hyvinvointialueen

 • organisoitumista (tehty jo Keusotessa)
 • toimitilojen siirtoa kunnilta (tehty jo)
 • sopimusten siirtoa kunnilta (tehty jo)
 • henkilöstön siirtoa (tehty jo)
 • palkkaharmonisaatiota (käynnissä paraikaa)
  ja
 • yhteisiä tietojärjestelmiä (osittain tehty, osittain käynnissä)

Keusoten hallitus asetti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen VATE:n viime tiistain (17.8.2021) kokouksessaan. Koska tulevan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnat ja Keusoten kunnat ovat täsmälleen samat kuusi (Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula), lienee todennäköistä, että SOTE-tehtävien organisoinnissa tehdään vain pientä hienosäätöä jo pystyssä olevaan Keusoteen verrattuna. Voidaankin todeta, että me Keski-Uudellamaalla olemme aika pitkällä hyvinvointialueen rakentamisessa.

Muutamia tehtäviä VATE:lle jää: Toisin kuin Keusotella, hyvinvointalueelle sulautetaan lisäksi

 • pelastustoimen tehtävät
 • koulujen oppilashuollon psykologit ja kuraattorit
 • ETEVA:n erityishuoltopalvelut (kehitysvammahoito)
 • Hyvinkään sairaanhoitoalueen erikoissairaanhoito

Lopullisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisoitumisesta päättää maaliskuussa kokoontuva uuden hyvinvointialueen valtuusto VATE:n esityksestä, hallinto- ja toimintasäännön hyväksyessään. Edelleen silti olettaisin, että järjestäytyminen on kutakuinkin sellainen, kuin Keusotessa nyt. Puolet VATEsta muodostuu Keusoten johtavista viranhaltijoista, puolet jäsenkuntien edustajista. Ja niin kuin sanottua: tavoitteena on jo useamman vuoden ollut SOTE-uudistuksen toimeenpano Keusotea luotaessa.

Nykyisessä Keusotessa on valtuusto, hallitus, tarkastuslautakunta, yksilöasioita ja valituksia käsittelevä SOTE-jaosto ja henkilöstöjaosto. Voisin kuvitella, että hyvinvointalueelle tulee lisäksi jonkinlainen palo- ja pelastustoimen päättävä elin ja mahdollisesti ETEVA:n ja HUS:in perua niille joku lautakunta — tai sitten ei. Hyvinvointialueen valtuuston tehtävät lienevät kuitenkin kutakuinkin samat, kuin Keusotessa nyt, eli:

Päättää:

 1. merkittävistä ja taloudellisesti laajakantoisista kuntayhtymän toiminnan järjestämisen periaatteista;
 2. merkittävistä strategisista ratkaisuista, kuten yhtymästrategiasta, talousarviosta, palvelujen järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta, laaja-alaisista tietojärjestelmäsuunnitelmista, palveluverkosta, alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta, hankintastrategiasta ja osallisuusohjelmasta;
 3. kiinteän omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta, jos kauppahinta on yli yksi (1) miljoonaa euroa;
 4. osakkeiden hankkimisesta ja myymisestä, jos kauppahinta on yli 500 000 euroa;
 5. osakeyhtiön, osuuskunnan, säätiön tai muun yhteisön perustamisesta; ja
 6. kuntayhtymän irtaimen omaisuuden myynnistä, kun omaisuuden arvo ylittää 500 000 euroa.

Minulta on kyselty, minkälaiseen tehtävään sitoutuu, jos asettuu ehdolle aluevaaleissa. Nykyinen Keusoten yhtymävaltuusto kokoontuu n. kahdeksan kertaa vuodessa (neljä kertaa syksyllä, neljä keväällä). Kokoukset kestävät n. 1-3 tuntia kerrallaan. Lisäksi valtuustolla on vuodessa 1-2 kerrallaan 1-2 päivän seminaaria (arkipäivinä). 

Valtuustossa järjestäydytään valtuustoryhmittäin (puolueittain) ja todennäköisesti meitä vihreitä lienee uudessa valtuustossakin vain 3-5. Ei siis välttämättä edes joka kunnasta. Parempi kuitenkin meidän alueellamme, kuin esim. Kerava-Vantaalla, jossa uhkana on, että kaikki valtuutetut tulevat Vantaalta tai Länsi-Uudellamaalla, jossa Espoo saattaa jyrätä muut. Meidän kuntamme ovat kuitenkin paremmin tasasuuria.

Valtuutetun tärkein tehtävä lienee kurjuuden jakaminen: on kovin hankalaa luvata paljon uusia, hienoja palveluja äänestäjille, kun tiedetään, että SOTE-uudistuksen rahoituspaketin mukaan hyvinvointialueelle on luvassa huomattavasti vähemmän valtiolta rahaa, kuin mitä nykyiselle Keusotelle jäsenkunnilta. Palveluja pitää siis edelleen organisoida uudelleen, jotta vähentyvillä rahoilla saadaan edelleen asukkaille kattavia palveluja. 

Omasta kokemuksestani voin silti kertoa, että tehtävä on kaikesta huolimatta mielenkiintoinen ja se jos mikä tarjoaa myös haasteita. Kiinnostuiko? Täytä Vihreän liiton sivuilla lomake, niin sinuun ollaan yhteydessä. Vihreiden tavoitteena on täysi lista, joten ehdokkaita tarvitaan useita kymmeniä.

 

Aki Facebookissa